TOP 10

DIIWAANGEL

Magaca isticmaalaha ayaa halkan ka muuqan doona.
Ka dhuumso Dadweynaha
Furaha waa inuu ahaadaa ugu yaraan 7 xaraf. Si loo xoojiyo, isticmaal xarfaha waaweyn iyo kuwa yaryar, lambarro iyo astaamo.
Mar labaad qor lambarkaaga sirta ah.
Tilmaamaha Xoogga
Ka dhuumso Dadweynaha
XIDHIIDHA LAGU QAATO WARQADAHA BULSHADA
Isku qor Linkedin