FOOMKA CODSIGA DACWADDA

Buuxi foomkan una soo gudbi qaybta joornaalada KongoLisolo.

Haddii codsigaaga la ansixiyo, qofka kula hadlaya ayaa kula soo xiriiri doona saacadaha soo socda si uu ugala hadlo mashruucaaga.

Magaca & Magacaaga

Email

Landline ama telefoonka gacanta

dalka

Fadlan sheeg nooca xayeysiinta adiga oo saxaya sanduuqa ku habboon

Fadlan sheeg muddada

Ha illoobin inaad ku darto faahfaahinta mashruucaaga advertising:

Waad ku mahadsan tahay ganacsigaaga KongoLisolo.

Phone. + 1 (888) 438-8022 | Fax. + 1 (888) 482-3335| @ baarkongolisolo.co