Bouanay Djakah waa dherer dhaqameed oo wacyigelin ah iyada oo loo marayo sheekooyinka iyo maahmaahda, hantida dhaqameed ee ay awowayaashu Afrikaan yihiin.